Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba! +36 30/280-1019

Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

A Szolnoki Szakképzési Centrum az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 149, 86 millió forint vissza nem térítendő támogatást használhatott fel. A GINOP-6.1.3 konstrukció célja a magyarországi lakosság idegen nyelvi készségeinek fejlesztése és a munkaerő piaci szempontból releváns – így idegen nyelvi – készségek megszerzése volt. A cél elérése érdekében a Kormány a szakképzési centrumok együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen, GINOP 6.1.3-17-2018-00011 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szolnoki Szakképzési Centrum öt jogelőd tagintézményében” című projektet.

A Szolnoki Szakképzési Centrum ‒ mint Kedvezményezett (székhelye: 5000 Szolnok, Baross utca 37/A.; adószáma: 15832180-2-16; OM azonosítója: 203056; képviseli: Kalmár Andrea főigazgató),

(a továbbiakban: Adatkezelő) – a GINOP 6.1.3-17-2018-00011 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szolnoki Szakképzési Centrum öt jogelőd tagintézményében” című projekt keretében angol és német nyelvi szóbeli és írásbeli kompetenciák fejlesztésére a 16-65 éves korosztály körében került sor, s emellett célként megvalósult az idegen nyelvi képzések minőségének javítása, valamint a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése is. A projektbe olyan résztvevők bevonására volt lehetőség, akik idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkeztek, legfeljebb középfokú végzettségűek, vagy szakképesítéssel rendelkeznek.

Jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató aláírásával az online felület Felhasználója tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, „GDPR”) szabályaiban foglaltaknak megfelelő, adminisztráció, statisztikai adatszolgáltatás, minőségbiztosítás céljából.

Adatkezelő az online felületet Felhasználó‒ a regisztrációs kitöltése során megadott (pl. név, OM azonosító, státus, e-mail stb.) ‒ adatait a regisztrációja időtartama, valamint a projekt megvalósítását követő öt évig tartja nyilván és kezeli.

A Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő – az online felület működtetésének megvalósítását dokumentáló statisztikáihoz, valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – adatokat felhasználjon. Statisztikai adatszolgáltatásra az Adatkezelő kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja a kezelt adatokat.

Az Adatkezelő az online felülettel kapcsolatos adatokat a projekt megvalósításától számított öt évig elkülönítetten nyilvántartja az állami és uniós szervek részére kötelező adatszolgáltatás céljára.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem bekövetkezése esetén Ön jelzéssel élhet az Adatkezelő képviselője felé (projektiroda@szolmusz.hu), ennek eredménytelensége esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és tudomásul vettem.

Szolnok, 2020. 08. 31.