Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba! +36 30/280-1019

Szolnoki Szakképzési Centrum

Fodor Andrea projektmenedzserA „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szolnoki Szakképzési Centrum öt jogelőd tagintézményében” elnevezésű GINOP-6.1.3-17-2018-00011 azonosítószámmal nyilvántartott projekt keretében több mint 1000 fő nyelvi képzése, kompetenciafejlesztés valósulhatott meg.

A Szolnoki Szakképzési Centrum az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 149, 86 millió forint vissza nem térítendő támogatást használhatott fel. A GINOP-6.1.3 konstrukció célja a magyarországi lakosság idegen nyelvi készségeinek fejlesztése és a munkaerő piaci szempontból releváns – így idegen nyelvi – készségek megszerzése volt.

A projekt keretében angol és német nyelvi szóbeli és írásbeli kompetenciák fejlesztésére a 16-65 éves korosztály körében került sor, s emellett célként megvalósult az idegen nyelvi képzések minőségének javítása, valamint a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése is. A projektbe olyan résztvevők bevonására volt lehetőség, akik idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkeztek, legfeljebb középfokú végzettségűek, vagy szakképesítéssel rendelkeznek. A képzések a Szolnoki Szakképzési Centrum jogelőd öt iskolájának égisze alatt, a megye számos településén valósultak meg.

A projekt 20 hónapos időtartama alatt (2019. 01. 01. – 2020. 08. 31. között) a résztvevők a nyelvi kurzus kezdetén mért tudásszinthez képest a Közös Európai Referenciakeret szerint mérten egy nyelvi szinttel magasabb szintet elérve kaptak tanúsítványt. A képzés megvalósításába az 5 iskola mellett külső szolgáltatóként az Acta Diurna 2005 Kft. került bevonásra. Az oktatók odaadó munkájának köszönhetően a képzést befejezők sikeresen zárták a 120 órás kurzust és tanúsítványt szerzett, a lemorzsolódás nagyon alacsony aránya a mentorálásnak köszönhető. A 74 csoport viszonylatában a jelentkezők az angol nyelvet választották túlnyomó többségben (84%), valamint az A1 szint volt a legnépszerűbb (45%).

A projekt zárását követően az elsajátított ismeretek szinten tartása végett egy online feladatbank áll a résztvevők rendelkezésére, amellyel a meglévő tudásanyag ismétlése mellett új ismeretek is elsajátíthatók ingyenesen.

Bízom benne, hogy az idegen nyelvi Feladatbankunk sok innovatív, modern tanórához, foglalkozáshoz, önálló nyelvtanuláshoz tud hozzájárulni. Köszönet az programba bevont összes szakembernek, hogy sikerült ilyen mennyiségű és minőségű tudásbázist létrehozni!

Fodor Andrea projektmenedzser